توضیحات

 

فیاتا (به انگلیسیFIATA) (به فرانسوی“Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés”)، (به انگلیسی“International Federation of Freight Forwarders Associations”) و (به آلمانی“Internationale Föderation der Spediteurorganisationen”)، یک سازمان غیردولتی است که در ۳۱ می ۱۹۲۶ (۱۰ خرداد ۱۳۰۵) در شهر وین اتریش تأسیس شد.

فیاتا بزرگترین سازمان غیردولتی (NGO) در زمینه حمل و نقل می‌باشد. این سازمان در تمام دنیا نفوذ دارد.

فیاتا نماینده صنعتی قلمداد می‌شود که حدوداً از ۴۰۰۰۰ شرکت لجستیکی و بارفرابری (فورواردری) که به عنوان معماران حمل و نقل می‌باشند و حدود هشت تا ده میلیون نفر در استخدام آنها در ۱۵۰ کشور مختلف می‌باشد ایجاد شده‌است.